You are currently viewing Aktuelle annonceringer fra EHHS og Webinar

Aktuelle annonceringer fra EHHS og Webinar

Aktuelle annonceringer fra EHHS

Rådgivning til udvikling af governance- og organisationsstruktur / Deadline 1. oktober 2021 

Markedsafdækning forud for indgåelse af aftale om: Go2market strategi / Deadline 8. oktober 2021 
Udbud af opgave visuelle virkemidler / Deadline 15. oktober 2021

Webinar om den kommende fyrtårnsannoncering
Erhvervsfremmbestyrelsens sekretariat holder webinar om den kommende fyrtårns-annoncering.
Du kan deltage enten 7. eller 12. oktober 2021. Læs mere her.

Hands-on Mikrofonden søger iværksættere.
Læs mere om fonden og dens satsningsområder her.

Med venlig hilsen
Danske Rådgivere

PS. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet. 

Kontakt:
post@danskeraadgivere.dk
www.danskeraadgivere.dk