You are currently viewing Dansk Byggeri bliver måske en del af Dansk Industri

Dansk Byggeri bliver måske en del af Dansk Industri

Dansk Byggeri bliver måske en del af Dansk Industri

– centralisering øger ofte behovet for decentrale løsninger!

De politiske ledelser I Dansk Industri og Dansk Byggeri lægger op til, at medlemmerne i løbet af 2020 skal beslutte, at Dansk Byggeri sammenlægges med Dansk Industri.

Hvis sammenlægningen bliver besluttet ved de planlagte afstemninger, er der er bestemt ikke tale om første gang, at Dansk Industri udvider på bygge- og anlægsområdet. Dansk Industri dækker allerede byggematerialeindustrien, og i de seneste halve snes år har såvel arkitekterne som nogle tekniske rådgivere også været en del af Dansk Industri. Det er det fællesskab – og i øvrigt også fællesskabet med en række store virksomheder i andre brancher, som ikke har så meget til fælles med bygge- og anlægsbranchen – at Dansk Byggeri nu vil ind i.

Jagten på effektivitet og lavt kontingent.

Det er sådan sat forståeligt nok, at Dansk Byggeri vil stå endnu stærkere over for politikere og modparterne på overenskomstområdet, effektivisere og reducere kontingentet, men udfordringerne ved dette bliver mange. For det første skal Dansk Industri favne endnu mere forskellige interesser, og et vigtigt spørgsmål er hvor mange kompromiser byggeriet må acceptere, som betaling for den forventede øgede indflydelse.

Et par kameler skal sluges.

Dansk Byggeri kan komme til at sluge kameler og måske også nogle af de store og der vil også være udfordringer i forhold til de enkelte medlemmer. Det vil der især være overfor de mindre medlems-virksomheder, som kommer ind i en organisation med endnu større forskelle målt såvel på virksomhedsstørrelse som på branche og særinteresser.

Godt nyt for Danske Rådgivere?

Medlemmerne i Danske Rådgivere har som rådgivere for små og mindre virksomheder i bl.a. byggeriet et rigtig godt kendskab til de udfordringer og behov disse virksomheder står over for i dagligdagen. De behov bliver næppe mindre i en fremtid, hvor de små og mindre virksomheder kommer i selskab med de største og mest kendte danske virksomheder.

I Danske Rådgivere satser vi naturligvis på, at den planlagte sammenlægning kan blive til glæde for de små og mindre medlemsvirksomheder og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi glæder os til at en sammenlægning som den planlagte vil kunne betyde et øget behov for vores medlemmer som rådgivere for de mange små og mellemstore virksomheder i byggeriet.

Den 13.02.2020

Skriv et svar