Dine fordele som medlem

Fordelene ved medlemskab

Danske Rådgivere sikrer, at du er en del af et professionelt netværk der bliver markedsført såvel  kollektivt som individuelt under relevante rådgivningsområder.

Det er vigtigt for samfundet, at de mindre og mellemstore virksomheder har let adgang til praksisbaseret rådgivning på alle relevante områder.    

Danske Rådgivere repræsenterer dine – og de øvrige medlemmers interesser – overfor myndigheder, regering og Folketing.

Tilmeld dig her:

bliv medlem af et multi – branchefællesskab som kan medvirke til at udvikle din virksomhed!

Regeringen udarbejdede i efteråret 2018 en ”sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem”. Det går bl.a. ud på, at offentligt finansierede erhvervsfremmeindsatser – meget fornuftigt – skal varetages af private aktører!

Indgangen til systemet er de 5 erhvervshuse, som med lokalt forankrede bestyrelser, bl.a. skal varetage den yderst vigtige opgave at henvise til private rådgivere.

Regeringen har i starten af 2019 udpeget “Danmarks Erhvervsfremme-bestyrelse” bestående af 16 medlemmer, som har til opgave at etablere og styre det forhåbentligt mere effektive system. Bestyrelsens sekretariat er placeret i Silkeborg.

Mere om Erhvervsfremmebestyrelsen her.

Danske virksomheder står i stigende grad overfor mangel på kvalificeret arbejdskraft – en tendens, som vil skabe øget behov for at trække på virksomhedskonsulenter og andre rådgivere indenfor en lang række brancher.

Har du andre spørgsmål  vedrøgende medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte os ved at klikke her

Når du melder dig ind i Danske Rådgivere, skal du acceptere foreningens etiske regler. Rådgiveropgaver skal udføres objektivt og med solid faglig kompetence!

Foreningen Danske Rådgiveres formål er at sikre, at foreningens medlemmer yder deres klienter en ansvarlig og kvalitativ acceptabel rådgivning og bistand, derfor:

Som medlem af foreningen tiltræder man følgende etiske retningslinier:

  1. Medlemmet må kun påtage sig opgaver som vedkommende er kvalificeret til.
  2. De af medlemmet påtagne opgaver skal være entydigt og skriftligt aftalt med klienten.
  3. Medlemmets honorar skal stå i et rimeligt forhold til opgavens karakter, omfang samt det af medlemmet påtagne ansvar.
  4. Medlemmet er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget fra klienten fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven.
  5. Medlemmet bør i alle former for markedsføring så vidt muligt oplyse, at vedkommende er medlem af Danske Rådgivere.
  6. Medlemmet skal som medlem af Danske Rådgivere i sit virke have styrkelse af foreningens og dens medlemmers omdømme for øje.