You are currently viewing Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede

Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede

 1. Formanden har ordet:

Foreningen blev stiftet for at skabe et forum for og en repræsentation af de mange, forskellige rådgivere som dagligt bistår danske virksomheder, især SMV´erne, indenfor bl.a. økonomi, jura, eksport, miljø og ledelse.

I dette nyhedsbrev præsenterer vi igen et medlem. Det er et fast indslag i nyhedsbrevet. Vi skal kunne henvise til og bruge hinandens ekspertise.

Vi afholder årets generalforsamling tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00. Se nedenfor.

Hans-Georg Nielsen

 1. Et medlem præsenterer sig:

Denne gang Niels Præstkjær ApS Silkeborg:

a.Hvad tilbyder du, Niels?

Niels Præstkær ApS tilbyder rådgivning inden for byggeri.

Sparring under projekteringsfasen. Hjælp ved kontraktforhandlinger og indgåelse af aftaler. Medvirken til udarbejdelse af tidsplaner. Deltagelse i byggemøder samt evt. udarbejdelse af referater. Tilsyn af byggeriet samt evt. udarbejdelse af tilsynsnotater. Bygningsgennemgang og aflevering. 1 og 5-års gennemgang. Fastlæggelse af grænseflader. Vurdering af det udførte arbejde i forhold til kvalitet, priser og tid samt konflikthåndtering, mediation og mægling.

 1. Hvem er din målgruppe?

– Byggebranchen samt private.

 1. Hvad er din baggrund?

46 års erfaring i byggebranchen samt certificeret mediator. Heraf 24 år som selvstændig håndværksmester/rådgiver og 11 år som skønsmand, sagkyndig og faglig dommer.

 1. Dine fremtidsplaner?

At fastholde og udbygge den brede kundekreds jeg har og arbejde endnu mere med mediation.

 1. Hvorfor Danske Rådgivere?

– Jeg håber at DR kan medvirke til at der kommer et fagligt forum for rådgivere hvor der kan være plads til diskussion, sparring og inspiration.

 1. Fra IVS til ApS

Bestyrelsesmedlem Carsten Kvist Jensen giver gode råd vedr. det desværre nødvendige skifte fra Iværksætterselskab til Anpartsselskab. Læs her.

 1. Småkagerne vi alle siger ja til!

Vi kender alle til den lille firkant der ’popper op’, når vi klikker ind på en ny hjemmeside, som beder os om at acceptere sidens såkaldte cookies, og de fleste af os giver vores ”ok” i mangel på viden om, hvad det er, vi siger ja til. Læs om småkagerne her.

 1. Generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen har fastlagt datoen for generalforsamlingen til tirsdag den 31. marts 2020 kl. 16.00.

 

 

Generalforsamlingen holdes hos SMVdanmark – Det nye Håndværksråd, Islands Brygge 2300, 26, 6 sal. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vi forbereder et program, med et interessant oplæg og god plads til en konstruktiv debat om Danske Rådgivers tilbud til medlemmerne.

Hvis du har forslag til generalforsamlingen eller til Danske Rådgiveres fremtidige medlemstilbud må du meget gerne orientere formanden herom på post@danskeraadgivere.dk eller på +45 2048 5063

 1. Kontingent 2020

Bestyrelsen vil på årets generalforsamling foreslå, at kontingentet for år 2020 sættes til 1.000 kr. + moms.

 1. Færre iværksættere og selvstændige?

 Læs den nye Kraka – Deloitte rapport her

 1. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv et svar