Nyheder og holdninger
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

Er det nødvendigt at have en intern HR-funktion i SMV’erne? Nej, det er det ikke altid.

Men det er nødvendigt at være bevidst om betydningen af at passe godt på sine nye og nuværende medarbejdere – uanset om man kun har nogle ganske få eller op til ca. 250 medarbejdere.

I en typisk HR-funktion indgår følgende områder:

Tiltrækning og rekruttering
Onboarding
Fastholdelse og trivsel
Kompetenceudvikling, personlig udvikling
Løn og goder
Personalejura
Daglig drift
Arbejdsmiljøorganisation
Offboarding og afvikling
Få hjælp til løsning af dine HR-opgaver – store eller små
Få fleksible løsninger, hvor du kun køber hjælp til de opgaver, der netop nu er relevante for dig og din virksomhed

Birgitte Ovesen, medlem af Danske Rådgivere.

www.goabroadhr.com

www.linkedin.com/in/birgitteovesen

Annoncering efter rådgivere:

Branche- og temaspecifikt forløb til nye alternative behandlere / Deadline 18. august 2021

Forløb om hvordan man opnår kundeindsigter / Deadline 29. august 2021

Seneste nyt fra KAPITALWATCH:
Læs nyhederne her og her.

Målt i kroner, der bruges per borger i de enkelte kommuner, er de samlede udgifter fra 2019 til 2020 steget med 1,5 procent svarende til godt 0,9 milliarder kroner.
Det bringer de samlede udgifter til administration og ledelse op på 54 milliarder kroner.

Per indbygger svarer det til 9.261 kroner i 2020. Til sammenligning blev der imidlertid brugt 9.324 kroner per indbygger i 2013.

Ser man på de forskellige kategorier, så er det først og fremmest udgifterne til “støttefunktioner og chefer” samt “myndighedspersonal” og “decentrale ledere”, der er steget.

Mens udgifter til myndighedspersonale har været støt stigende i alle årene siden 2013, så er det modsatte tilfældet for udgifterne til decentrale ledere, der er faldet i hele perioden frem til og med 2019. (Altinget).

Med venlig hilsen

Danske Rådgivere

PS. Foreningens logo er blevet finpudset. Logoet kan rekvireres hos sekretariatet.

Kontakt:

post@danskeraadgivere.dk

www.danskeraadgivere.dk

 

Salgsmodning af virksomheder!

Salgsmodning af virksomheder! Lars Pio og Anders Fisker fra Dansk Firmabørs brænder efter at fortælle dig hvordan man bedst salgsmodner egen eller andres virksomhed. Det

Læs mere»

Tilbage til nyheder