You are currently viewing Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Danske Rådgivere

onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.30

i Håndværkets Hus hos SMVDanmark,

Islands Brygge 26, 2300 København S.

med følgende dagsorden og resultat:

1. Velkomst og valg af dirigent.

Michael Nørregård valgtes som dirigent

2. Bestyrelsens oplæg og generalforsamlingens godkendelse af samme

A. Navn og logo: Godkendt

B. Vedtægter – drøftelse og godkendelse. Se under “Om os”.

C. etiske retningslinier – drøftelse og godkendelse Se under “Dine fordele”.

3. Fremlæggelse af forslag til budget samt beslutning om fastlæggelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.

Indmeldelsesgebyr: 0 kr.

Kontingent 2019: 1.000 kr ex. moms.

Kontingent 2020: 1.500 kr. ex moms.

4. Forslag til sekretariatsvaretagelse jf. vedtægternes § 11.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en passende løsning.

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 11

Hans-Georg Nielsen valgtes til formand.

Den øvrige bestyrelse:

Niels Nielsen

Anders Fisker

John Milton

Carsten Kvist Jensen

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11

Steffen Thomsen, General project Services ApS

Torben Haugaard, Haugaard Development

7. Valg af revisor (valgt for 1 år ad gangen)

Michael Nørregård, Stratega I/S.

8. Eventuelt

Formanden redegjorde for bestyrelsens foreløbige planer.

I forbindelse med generalforsamlingen lagde chefkonsulent Tonny Danielsen (teamleder for konkurrencedygtige SMV´er og digital omstilling) fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses sekretariat op til debat med et foredrag om det nye erhvervsfremmesystem.

Tema: De private konsulenters rolle – og krav til samme – i erhvervsfremmesystemet.

Obs. Vedtægter og etiske regler finder du her på hjemmesiden.

Bliv medlem af Danske Rådgivere her: post@danskeraadgivere.dk

 

Skriv et svar