Nyheder og holdninger
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

Generalforsamling 2019

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Danske Rådgivere

onsdag den 27. marts 2019 kl. 17.00 – ca. 19.30

i Håndværkets Hus hos SMVDanmark,

Islands Brygge 26, 2300 København S.

med følgende dagsorden og resultat:

1. Velkomst og valg af dirigent.

Michael Nørregård valgtes som dirigent

2. Bestyrelsens oplæg og generalforsamlingens godkendelse af samme

A. Navn og logo: Godkendt

B. Vedtægter – drøftelse og godkendelse. Se under “Om os”.

C. etiske retningslinier – drøftelse og godkendelse Se under “Dine fordele”.

3. Fremlæggelse af forslag til budget samt beslutning om fastlæggelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr.

Indmeldelsesgebyr: 0 kr.

Kontingent 2019: 1.000 kr ex. moms.

Kontingent 2020: 1.500 kr. ex moms.

4. Forslag til sekretariatsvaretagelse jf. vedtægternes § 11.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en passende løsning.

5. Valg af bestyrelse i henhold til § 11

Hans-Georg Nielsen valgtes til formand.

Den øvrige bestyrelse:

Niels Nielsen

Anders Fisker

John Milton

Carsten Kvist Jensen

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter i henhold til § 11

Steffen Thomsen, General project Services ApS

Torben Haugaard, Haugaard Development

7. Valg af revisor (valgt for 1 år ad gangen)

Michael Nørregård, Stratega I/S.

8. Eventuelt

Formanden redegjorde for bestyrelsens foreløbige planer.

I forbindelse med generalforsamlingen lagde chefkonsulent Tonny Danielsen (teamleder for konkurrencedygtige SMV´er og digital omstilling) fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses sekretariat op til debat med et foredrag om det nye erhvervsfremmesystem.

Tema: De private konsulenters rolle – og krav til samme – i erhvervsfremmesystemet.

Obs. Vedtægter og etiske regler finder du her på hjemmesiden.

Bliv medlem af Danske Rådgivere her: post@danskeraadgivere.dk

 

Salgsmodning af virksomheder!

Salgsmodning af virksomheder! Lars Pio og Anders Fisker fra Dansk Firmabørs brænder efter at fortælle dig hvordan man bedst salgsmodner egen eller andres virksomhed. Det

Læs mere»

Tilbage til nyheder