Nyheder og holdninger
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

Intet er for småt for SKAT

For år tilbage ville et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen, hvor der blev konstateret nogle få fejl eller uoverensstemmelser, ofte blive afsluttet uden at der blev foretaget regulering

Hvis der samlet set var tale om uvæsentlige beløb, blev virksomheden i stedet anmode om, selv at få bragt forholdet i orden – hvilket i langt de fleste tilfælde skete. Der kan være enkelte tilfælde, hvor virksomheden ”glemte” at få det på plads, men det har været undtagelsen der bekræfter reglen.

Men Skattestyrelsen har tilsyneladende afskaffet alt, hvad der hedder fornuftmæssige bagatelgrænser m.v. I stedet bliver der opgjort og rejst krav om tilbagebetaling på grundlag af enhver fejl eller mangel, uanset dens beløbsmæssige konsekvenser, og i mange tilfælde udarbejdes en afgørelse på adskillige sider, som dokumenterer den begåede fejl.

På det seneste er der set flere eksempler, hvor Skattestyrelsen efteropkræver beløb under kr. 5.000, og hvor det ledsages af en afgørelse på adskillige sider. For virksomheden er det irritationsmoment, fordi man ikke kun skal rette et par fejl, men også forholde sig til den afgørelse, som modtages fra Skattestyrelsen og eventuelt have en fortsat dialog herom, hvis afgørelsen har afledte skattemæssige konsekvenser.

Samfundsmæssigt er der nok ikke økonomi og/eller fornuft i, at der bruges så væsentlige ressourcer på ”ingenting” – man kunne også sige, at ”så gør Skattestyrelsen ikke skade andre steder”.

De fleste er nok enige i, at Skattestyrelsens kontrol bør styrkes. Men de flere muskler bør til gengæld bruges med fornuft.

Salgsmodning af virksomheder!

Salgsmodning af virksomheder! Lars Pio og Anders Fisker fra Dansk Firmabørs brænder efter at fortælle dig hvordan man bedst salgsmodner egen eller andres virksomhed. Det

Læs mere»

Linkedin møde

Du ønskes en rigtig god weekend. Nej stop, før du går i haven skal du da lige mindes om Gazmends digitale Linkedin møde: DR medlem

Læs mere»

Tilbage til nyheder