You are currently viewing Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede

Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede

Nyhedsbrev for DR medlemmerne, DR støtter og andre interesserede

Formanden har ordet:

Dette er Danske Rådgiveres første nyhedsbrev, som skal skabe en regelmæssig deling af viden og emner af betydning for medlemmerne i deres daglige virke. Det skal skabe det netværk for medlemmerne, som er en vigtig del af Danske Rådgivere.

Bestyrelsen modtager gerne indlæg og forslag til emner, som en del af nyhedsbrevet. Vi kan ikke garantere, at alle forslag kommer med i næstkommende nyhedsbrev, men alle forslag er velkomne og for medlemmerne er det en god lejlighed til at profilere sig og præge Danske Rådgivere og Danske Rådgiveres holdninger.

Foreningen blev stiftet for at skabe et forum for og en repræsentation af de mange, forskellige rådgivere som dagligt bistår danske virksomheder, især SMV´erne, indenfor bl.a. økonomi, jura, eksport, miljø og ledelse.

I dette første nyhedsbrev præsenterer vi et medlem. Det skal være et fast indslag i nyhedsbrevet, da det er et vigtigt formål med Danske Rådgivere, at vi skal kunne henvise til og bruge hinandens ekspertise. Det fordrer, at vi kender hinanden. Derfor er nyhedsbrevet vigtigt.

Vi modtager gerne kritik og forslag til forbedringer, så vi får et nyhedsbrev, som alle kan have glæde af. Forslag til foreningens virke i øvrigt er også meget velkomne.

Hans-Georg Nielsen

Et medlem præsenterer sig:

Denne gang Johnny Lauridsen fra AMS – Miljø:

1. Hvad tilbyder du?

Virksomheden AMS-Miljø kan tilbyde alle former for arbejdsmiljø og miljørådgivning indenfor Autobranchen, herunder autobranchens lakeringsværksteder, skibsværft branchen, vindmølle-branchen samt tog og fly værksteder.

– Kemisk risikovurdering indenfor ovennævnte brancher

– ATEX vurdering/apv indenfor alle ovennævnte brancher

– Åndemiddelkontrol til trykluftforsynet åndedrætsværn

2. Hvem er din målgruppe?

– Alle brancher som anført i 1a. Autobranchens lakeringsværksteder er den største gruppe.

3. Hvad er din baggrund?

– 30 års erfaring i arbejdsmiljø og miljø indenfor de brancher som nævnt i 1a, Autoriseret arbejdsmiljørådgiver i 20 år.

– 20 års ansættelse i Bedriftsundhedstjenesten og de sidste 10 år som selvstændig autoriseret rådgiver og 4 år hos Autobranchen Danmarks Miljøafdeling.

4. Dine fremtidsplaner?

– At kunne servicere og rådgive mine kunder på en sådan måde, at virksomheder tænke forebyggelse af arbejdsmiljø og miljø, så uventede miljø og arbejdsmiljøproblemer mindskes.

5. Hvorfor Danske Rådgivere?

– DR anses at kunne hjælpe min virksomhed til at blive kendt i bredere kredse, og vil kunne være et forum hvor jeg kan diskutere og drage erfaringer fra ligesindede kollegaer.

Danske Rådgivere mener:

a. Erhvervskonto – hvor svært skal det være?

Bestyrelsesmedlem Carsten Kvist tager bøvlet med at etablere en erhvervskonto på kornet. Læs kontogyseren her.

b. Den skrækkelige arveafgift!

I August måned advarede DR – og andre organisationer samt mange virksomheder mod regeringens planer om at forhøje afgiften ved generationsskifte til de gamle 15%. Det er nu sket med enigheden og næste års finanslov. Afgiften er urimelig overfor den enkelte og skadelig for samfundet. Læs DRs holdning her.

c. Bagateller og lange skrivelser fra Skattestyrelsen

Intet er for småt indenfor moms. For år tilbage ville et kontrolbesøg fra Skattestyrelsen, hvor der blev konstateret nogle få fejl eller uoverensstemmelser, ofte blive afsluttet uden at der blev foretaget regulering. Læs om nutidens bureaukratiske ressourcespild her.

SKATS bogføringsguide kan dog være en god forebyggende hjælp.

3. Generalforsamlingen 2020

Bestyrelsen har fastlagt datoen for generalforsamlingen til tirsdag den 24. marts 2020 kl. 16.00. Nærmere følger.

 

Skriv et svar