You are currently viewing Regeringen bør tænke sig rigtigt godt om!

Regeringen bør tænke sig rigtigt godt om!

Regeringen bør tænke sig rigtigt godt om!

Danske Rådgivere mener:

Et Generationsskifte kræver ikke kun planlægning, men også mange ressourcer.

Regeringen og dens støttepartier lægger i deres ”forståelsespapir” op til målrettede skattestigninger, for eksempel vil man ”tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften for virksomhedsarvinger”.

Gaveafgiften for den klassiske personkreds, typisk forældre og børn, var hidtil 15 %.

I foråret 2017 blev der af VKL-regeringen indført nye regler, der sikrer, at man kan generationsskifte reelle erhvervsvirksomheder ved blandt andet at give overdrage hele eller dele af virksomheden til en lavere afgift. Med det pågældende lovtiltag blev afgiften nedsat over en årrække, sådan at den 2018 udgjorde 7 %, i 2019 6 % og i 2020 og fremad 5 %.

Selvom ideologiske skillelinier i de senere år er blevet nedtonet til fordel for ”den nødvendige politik” så er spørgsmålet om beskatning af arv og gaver stadigvæk noget som kan få både røde og blå sind i kog.

Et yderst rimeligt krav fra virksomheder til politikere er, at de skal have mulighed for at kunne planlægge langsigtet. Dette gælder bestemt ikke mindst på skatteområdet, men gælder jo også når der tages stilling til for eksempel uddannelses-, forsknings- og arbejdsmarkedspolitik.

Det ved alle, også politikerne. Men alligevel er det åbenlyst for alle, at netop dette nødvendige princip ustandseligt trædes under fode.

Danmark er landet med et hav af, ofte personligt ejede, virksomheder som hver dag skaber arbejdspladser og bidrager til samfundets velstand. Derfor skal de hest videreføres til næste generation. Dette både af hensyn til beskæftigelsen og for at undgå spild af knowhow og fysiske aktiver.

Klare, eller i hvert fald afklarede, regler som tillader langsigtet planlægning er en grundforudsætning. Det siger sig selv, at afgiftens størrelse betyder noget for et vellykket generationsskifte og dermed virksomhedernes mulighed for at overleve. Det er næppe afgørende om afgiften er 5 % eller 6 %. Men en tilbageførelse til 15% vil gøre ondt.

Man kan derfor med rimelighed spørge om ikke det beløb som en ideologisk betinget forhøjelse af afgiften vil indbringe, er mindre end det beløb som tabes ved opgivelse af generationsskifter og dermed tab af arbejdspladser mm.

Er dette tilfældet, ja så er ”forståelsespapirets” forslag ganske enkelt til skade for alle. Man bør derfor lade de nuværende regler stå deres prøve og undlade at lade sig gribe af forældet ideologisk tankegods.

Lad os få dette spørgsmål drøftet og afklaret, før de ganske nye regler fra 2017 tages op igen.

I Norge og Sverige er skattesatsen ifølge CBS / Center for Ejerledede Virksomheder i øvrigt et stort 0 ligesom det påpeges, at forskning på området indikerer, at ejer-ledede virksomheder i lande med lempelige arvelove investerer mere og vokser hurtigere end i lande med mere restriktive arvelove, selv om virksomhederne har de samme investeringsmuligheder.

Skriv et svar